Tjänster

TJÄNSTER

Vi utför uppdrag och samarbetsprojekt inom djur-fauna-biodiversitet-ekologi-natur, såsom


- översättning från ryska el. franska till svenska el. engelska samt textgranskning


- planering och utförande av kurser och andra utbildningar samt föreläsningar och föredrag


- litteraturstudier, utredningar och forskningsprojekt


- fältarbeten, särskilt fågelinventeringar


- m.m.


Kontakta oss för offert!