Filosofi Natur- och fågelpromenad

Varför Natur- och fågelpromenad?


Olika former av ”natur- och fågelpromenad”, t.ex. jakt, fiske och insamling av växter, frukt och nötter, var i hundratusentals år mänsklighetens födkrok och yrke. Kunskap om djur, växter och natur behövdes för att överleva. Stenålderslivets utmaningar formade evolutionen och våra anpassningar.


Vår art, ”Homo sapiens”, har flera gånger under förhistorien varit fåtalig och utrotningshotad, ”rödlistad”, men idag är vi många och lever längre och bekvämare. Vi söker numera sällan föda i naturen, men en promenad i naturen ger oss fortfarande den sorts positiva stress och stimulans som kropp, nervsystem och hjärna är anpassade till och som blivit så sällsynt i vår alltmer högteknologiska, uppkopplade och virtuella tillvaro.


Liksom du inte kan bada i samma flod två gånger, blir samma promenad en ny upplevelse varje gång. Dels genom naturens ständiga förändring, dels genom en ständigt växande iakttagelseförmåga och naturkännedom.